Historik och utmärkelser

Balettskolan Vackra Rosen startades i Botkyrka 1999. De har undervisning i redskapsbalett för barn och ungdomar i åldrarna 3-18 år. Redskapsbalett är en kombination mellan klassisk balett och rytmisk gymnastik. Elever från balettskolan har deltagit i internationella dans-festivaler i Nacka och vunnit priser för bland annat sin ny-skapande inriktning men också för bra dansteknik. Danselever deltar vid olika kulturella arrangemang i kommunen men dansar också internationellt. Var elev och ledare  , Daniella Barazi , har vunnit Gran Prix i den internationella danstävling " Open Italy". Flera elever från Vackra Rosen har sökt och kommit in på kungliga balettskolan samt även internationella dansutbildningar.

Klädsel.

Vi har balettskolans egen  uniform som säljs vid terminsstarten. Kostnaden för uniformen 650 kronor . Eleven ska  själv  skaffa  mjuka, ljusa (vitt, ljusrosa eller hudfärgade)  balettskor i sin egen storlek , skinn eller tyg. Eleverna ska ha uppsatt hår på lektionerna , helst i en bulle.

På första lektionen för ett nybörjarbarn och endast vid detta tillfälle får föräldrar närvara i dansklassen.

Dansshow.

Vi har stora Dansshow i slutet av varje termin på Tumbascenen. Biljettpriset 120 kronor per vuxen (även föräldrar) , barn till  upp till 18 år - gratis.