Historik och utmärkelser

Balettskolan Vackra Rosen startades i Botkyrka 1999. De har undervisning i redskapsbalett för barn och ungdomar i åldrarna 3-18 år. Redskapsbalett är en kombination mellan klassisk balett och rytmisk gymnastik. Elever från balettskolan har deltagit i internationella dans-festivaler i Nacka och vunnit priser för bland annat sin ny-skapande inrikning men också för bra dansteknik. Danselever deltar vid olika kulturella arrangemang i kommunen men dansar också internationellt. Flera elever från Vackra Rosen har sökt och kommit in på kungliga balettskolan samt även internationella dansutbildningar.

År 2000 fick balettskolan Botkyrka kommuns barnkulturpris. Året därpå tilldelades balettpedagogen Natalia Vrighed K P Arnoldson-priset, "för sitt fleråriga arbete med barns och ungdomars utveckling inom dans och gymnastik och för att föreningen fungerar som en gränsöverskridande mötesplats för ungdomar och föräldrar".

På Subtopia i Alby finns världens enda utövare av redskaps-balett. Mycket roligare än klassisk balett tycker deltagarna, som själva uppfann sporten. För läraren Natalia Vrighed är målet att ge deltagarna bättre självkänsla.

– Kom igen! Jag vill se en plié och sauté! Titta på händerna samtidigt, flickor!

Danssalen på Subtopia i Alby är fylld med unga flickor med sträckta halsar och raka fingrar. Albybon Natalia Vrighed, danslärare på Vackra rosen, pushar sina elever genom att applådera och leda dem i takt till Julia Wierzynskas pianospel. Dansskolan grundades 1999 av Natalia och hennes mamma Galina Albrechtson, som också var den som gav skolan dess namn.

– Hon tyckte att bandredskapen påminde om en ros då de formas i luften. Dessutom tyckte hon att det lät väldigt fint, berättar Natalia.

Där jag kommer ifrån finns ett talessätt "barn ska ha det bästa" och för mig betyder det att barn skall ha vettiga saker att göra på sin fritid. Dom har kul här men det finns också förväntningar på dom att de skall utvecklas och lära sig.

KÄLLA: Utdrag ur "Pejl på Botkyrka #6.07"