Så här anmäler du dig till dansklasserna

Anmäl dig till dansklasserna via formuläret.
Betala in avgiften till BG 5853-8695 (Ange barnetsnamn på avin).
Ett bekräftelsemail går ut till registrerad epostadress, när ditt barn har blivid registrerad och kan delta på dansklasserna.

Inskrivning på skolan ske bara om terminsavgiften betalades in i sammanband med ansökan.
Betala avgiften till BG 5853-8695.
 

Glöm inte att skriva barnets namn på inbetalningavin!
För informationen om rätt gruppplasering kontakta oss via mejl balettskolan@yahoo.se