För barn mellan 3-18 år

Balettskolan Vackra Rosen driver undervisning i redskapsbalett för barn mellan 3-18 år.

Redskapsbaletten är mångkulturell och var och en kan hitta sin personliga uttrycksform. Redskapsbaletten är naturligt klassiskt vacker, såväl som färgglad att se på och detta har lockat många barn till vår verksamhet.

Det är möjligt att börja med mycket små barn och succesivt introducera grunderna från den klassiska baletten samtidigt som dom leker och övar med redskapen och lär kroppsdynamik från sportgymnastiken.

Balettskolan tar även emot barn med särskilda behov och integrerar dem i befintliga grupper.