Avgifter

 1 gång i veckan ( från 45 minuter till 1 timme  i veckan) 1950 kronor (per termin)

 2 gånger i veckan (2 timmar i veckan) 2950 kronor (per termin) 

2 gånger i veckan. ( 2,5 timme i veckan) 3475 kronor (per termin)

3 gånger i veckan (4,5 timmer i veckan, Elitsatsning) 4000 (per termin)

 

Syskonrabatt 100 kronor per syskon .

Balettskolan har en återbetalningspolicy där du som balettelev kan få tillbaka dansavgiften bara om du aviserar att du önskar hoppa av senast 1 (en) vecka in på terminen , eller har ett l skriftligt läkarintyg som hindrar dig att delta i undervisningen.

Du får en dansfaktura i början av terminen  av din ledare.

 Avgiften betalas in  bara om  du  erhållit  ett  besked om en beviljat  plats på balettskolan.

Avgiften måste betalas till Balettskolans Bankgiro 5853-8695 inom 20 dagar  från terminsstarten.

Kontakta oss nu
för att börja träna
på Balettskolan.