Nybörjare 1 gång i veckan 1750 kronor (per termin)

Fortsättningsgrupper 1 gång i veckan 1900 kronor (per termin)

Repertouar 2 gånger i veckan 2950 kronor (per termin)

Tåspetslektioner (bara Repertouar grupp) 525 kronor ( per termin)

Syskonrabatt 100 kronor per syskon .

Balettskolan har en återbetalningspolicy där du som balettelev kan få tillbaka dansavgiften bara om du aviserar att du önskar hoppa av senast 1 (en) vecka in på terminen , eller har ett l skriftligt läkarintyg som hindrar dig att delta i undervisningen.

Du får en dansfaktura i början av terminen av din ledare.

Avgiften måste betalas till Balettskolans Bankgiro 5853-8695 inom 30 dagar .

Kontakta oss nu
för att börja träna
på Balettskolan.